Tel: +370 64602954

MŪSŲ PASLAUGOS

Prevencijos veiksmai (prevencijai skirtas spaudas)

Tai puikus būdas antrajai sutarties šaliai to disciplinuoti, pigūs būdas paskatinti ją atlikti mokėjimą laiku.
Prevencijos veiksmų (prevencijai skirto spaudo) paslauga orientuota į esamus ir būsimus klientus, kurie vertina patikimumą ir laiku atliekamus mokėjimus.

Prevencinis įspėjimas ant sąskaitų faktūrų, pagal kurias mokėjimai atliekami vėliau, informuoja apie galimus padarinius, kilsiančius vėluojant atsiskaityti - skolos perdavimą skolų valdymo įmonei (Lietuva).


Parengiamieji darbai skolai išieškoti

Parengiamieji darbai skolai išieškoti - tai švelnus būdas susigrąžinti skolas ir paskatinti skolininkus reguliariai ir laiku vykdyti įsipareigojimus. Šis būdas puikia veikia daugelyje situacijų, ypač kai atsiskaityti vėluojama dėl disciplinos stokos, kai trūksta efektyvių būdų skolai išieškoti arba kai vartotojai ir verslininkai jaučiasi nebaudžiami.

Parengiamieji darbai skolai išieškoti vyksta taip:

 1. Skolininkas įspėjamas telefonu;
 2. Siunčiamas raginimas atsiskaityti, įspėjant apie duomenų apie skolininką būsimą paviešinimą;
 3. Spaudas, skirtas naudoti ant finansinių dokumentų, kuriame informuojama apie ketinimą įtraukti skolininką į viešą registrą ir viešai skelbti informaciją apie jį.

Išieškojimas neteisminiu keliu

Išieškojimas neteisminiu keliu – tai mokėtinų skolų atgavimas derybų keliu. Išieškojimas neteisminiu keliu leidžia greitai imtis išieškojimo veiksmų nesilaikant formalumų ir išvengiant papildomų išlaidų.
Išieškojimo neteisminiu keliu atlieka atitinkamą pasirengimą ir žinių turintys specialistai. Veiksmų imamasi, derantis su skolininku.

Veiksmai, atliekami vykdant išieškojimą neteisminiu keliu:

 • Nustatomas skolininko telefonas ir adresas;
 • Analizuojama jo skola;
 • Atliekamas skolininko profilio vertinimas;
 • Agentūra skiria atsakinguosius darbuotojus;
 • Siunčiamas raginimas atsiskaityti;
 • Vykdomos derybos telefonu.

Asmeninis išieškojimas (tiesioginis išieškojimas)

Asmeninis išieškojimas (tiesioginis išieškojimas) – tai vienas iš veiksmingiausių būdų skoloms atgauti.

Asmeninis išieškojimas vyksta tiesiogiai bendraujant su skolininku, aplankant skolininką. Bendravimo tikslas – veiksmingai paskatinti skolininką sumokėti skolą, padėti jam įsisąmoninti padarinius, kuriuos sukelia atsisakymas mokėti skolą, taip pat jis leidžia objektyviai įvertinti turtinę skolininko situaciją.


Stebėsena

Paslauga apima visą skolos išieškojimo procesą: nuo sąskaitos išrašymo momento, vykdant neteisminį išieškojimą ir išieškojimą teisme, iki pat momento, kai atgaunama visa skolos suma. Mūsų klientai, skolų valdymo agentūrai – Lithuania „MACL” už fiksuotą abonentinį mokestį pavesdami atlikti darbus, kurie atima daug laiko iš jų darbuotojų, sumažina įmonės išlaidas, skirtas darbo apmokėjimui, ir gali koncentruotis į savo pagrindinę veiklą.

Svarbiausieji stebėsenos veiksmai:

 • Raginimas skolininkui atsiskaityti;
 • Skolininko registro duomenų patikra;
 • Bendravimas su skolininku telefonu;
 • Asmeninės derybos su skolininku;
 • Apsilankymas pas skolininką;
 • Mokėjimų priežiūra (mokėjimų terminas ir dydis);
 • Imamės veiksmų, leidžiančių išvengti vėluojančių mokėjimų.

Mokėjimų stebėseną pradedame dar iki pasibaigiant sąskaitos apmokėjimo terminui, bendravimo tikslas – paskatinti gavėją atsiskaityti laiku. Gavėją informuosime apie artėjantį atsiskaitymo terminą, o klientą informuosime tokius mokėjimus, kurie gali nebūti atlikti laiku. Mokėjimų stebėseną atliekantis asmuo nustatys naują mokėjimo terminą ir stebės, kaip mokėjimas vykdomas.

Teikdami šią paslaugą, mūsų darbuotojai veikia kliento vardu, todėl išsaugomi geri mūsų klientų santykiai su jų paslaugų gavėjais. Vykdydami atsiskaitymų stebėseną mokėjimo terminui pasibaigus, imamės veiksmų, įspėjame skolininkus ir primename, kad vėluojant atsiskaityti, bus imamasi radikalesnių priemonių. Šie veiksmai padės skolininkui pajusti, kad atsiskaitymas yra neišvengiamas, o jam neatsiskaičius –žinos, kokie šio veiksmo padariniai.

Visas sumas, kurios nebuvo sumokėtos, vykdant stebėsenos procesą, nedelsdami perduodame išieškoti teismo keliu.


Teismo procesas

Teismui nagrinėjant bylą, atstovaujame klientui viso proceso metu, visose instancijose. Sėkmingai užbaigtas bylas nedelsdami perduodame vykdyti atitinkamoms vykdymo institucijoms.

Svarbiausieji veiksmai, nagrinėjant ginčą teisme:

 • Pateiktų dokumentų vertinimas;
 • Proceso parinkimas;
 • Ieškinio parengimas ir pateikimas kompetentingam teismui, visų procesinių dokumentų parengimas;
 • Atstovavimas (kiekvienos instancijos teisme);
 • Priežiūra, kad procesas vyktų tinkamai;
 • Nepalankių sprendimų apskundimas.

Pagrindas vykdyti išieškojimą teisme yra kliento pavedimas vykdyti išieškojimą teismo keliu ir jo suteiktas atitinkamas įgaliojimas.

Skolų valdymo agentūra – Lithuania įsipareigoja pateikti visus teismo procesui vykdyti reikalingus dokumentus.

Skolų valdymo agentūra – Lithuania įsipareigoja parengti ir kompetentingam teismui nustatytais terminais pateikti ieškinį ir kitus procesinius dokumentus, įskaitant ir teismų sprendimų apskundimą, kurie gali būti reikalingi teisimo procesui pradėti ar vykdyti.

Klientas įsipareigoja apmokėti visus žyminius mokesčius, bylinėjimosi ir administracines išlaidas pagal su Klientu suderintą kainoraštį.


Nuolatinė išieškojimo vykdymo priežiūra

Priverstinio išieškojimo vykdymas – tai paskutinis skolos atgavimo etapas. Antstolių vykdomo skolos išieškojimo proceso veiksmingumas ir jo trukmė priklauso ne tik nuo skolininko mokumo, bet ir nuo išieškojimą vykdančių organų aktyvumo. Atstovaudami kliento interesams, prižiūrime, kad procesas vyktų tinkamai, raginame pavedimą įvykdyti greičiau.

Vykstat priverstiniam išieškojimui, skolų valdymo agentūra – Lithuania:

 • Rengia prašymus vykdyto išieškojimą;
 • Atitinkamiems vykdymo organams pateikia reikalingus dokumentus;
 • Nuolat vykdo priverstinio išieškojimo organų veiklos stebėseną ir priežiūrą.

Skolų pardavimas

Perkame ir parduodame skolas.


Teisinė pagalba užsienio subjektams

Esame atviri visiems pasiūlymams, kurie yra susije su mūsų veikla.


 

SUSISIEKITE DABAR