O AGENCJI

Agencja Obrotu Wierzytelnościami – Lithuania powstała w celu świadczenia pomocy prawnej polskim i zagranicznym podmiotom gospodarczym w zakresie dochodzenia roszczeń finansowych i windykacji należności na terenie LITWY, ŁOTWY; ESTONII, ROSJI; UKRAINY; UKRAINY i inne.

Uwzględniając konsolidację rynków światowych oraz pojawienie się nowych możliwości inwestycyjnych na rynku zjednoczonej Europy i związane z tym częste kłopoty oraz przestoje w płatnościach za dostarczony towar lub usługi, oferujemy tani i szybki sposób odzyskania Państwa pieniędzy.


W TOKU POSTĘPOWANIA POLUBOWNEGO ORAZ PRZEDSĄDOWEGO GWARANTUJEMY:

  • Brak opłat wstępnych - na poczet wynagrodzenia;
  • Wynikowe wynagrodzenie Agencji - płatne dopiero po skutecznej egzekucji;
  • Bezpłatną weryfikację prawną dokumentów sprawy;
  • Działania windykacyjne bezpośrednio w kraju siedziby dłużnika.

OFERUJEMY:

Agencja oferuje całościowe postępowanie windykacyjne obejmujące działania polubowne, przedsądowe, sądowe oraz egzekucyjne. Oferujemy windykację na rynku Litwy, Łotwy, Estonii. Wszelkie działania są prowadzone lub nadzorowane przez wyspecjalizowanych prawników.


PREWINDYKACJA + CZYNNOŚCI PREWENCYJNE + WINDYKACJA = GWARACJA SZYBKIEGO ODZYSKANIA NALEŻNOŚCI

Jesteśmy gwarantem skutecznego rozwiązania problemów finansowych podmiotów zagranicznych na terenie
LITWY, ŁOTWY, ESTONII, ROSJI, BIAŁORUSI, UKRAINY i inne.


 

Skontaktuj się z nami teraz