Windykacja na Białorusi

windykacja na białorusi

Agencja Obrotu Wierzytelnościami Lithuania ma duże doświadczenie w windykacji należności na terenie Białorusi. Zapewniamy profesjonalną pomoc prawną oraz detektywistyczną wszystkim osobom, oraz podmiotom gospodarczym poszkodowanym przez nieuczciwych kontrahentów. Nasze usługi są kompleksowe i pozwalają skutecznie zakończyć sprawę z dłużnikiem w możliwie najkrótszym terminie. Służymy Państwu profesjonalnym wsparciem na każdym etapie działań postępowania polubownego, a także sądowego w przypadku dalszej zwłoki w spłacie.

Windykacja polubowna na Białorusi

Skuteczna windykacja należności w krajach, takich jak Białoruś jest problematyczna dla osób nieznających tamtejszego prawodawstwa. Dlatego sprawę najlepiej powierzyć agencji doświadczonej w prowadzeniu postępowań na terenie tego państwa. Lithuania ma na swoim koncie wiele sukcesów w rejonie Europy Wschodniej, dlatego możemy zapewnić profesjonalne podejście i dużą efektywność. 

Przed wystąpieniem na drogę sądową spróbujemy rozwiązać problem na drodze polubownej. Państwa dłużnik otrzyma od nas wezwanie do zapłaty oznakowane pieczęcią prewencyjną, która sprawdza się jako narzędzie dyscyplinujące. Osoba niespłacająca swoich zobowiązań zostanie też powiadomiona telefonicznie o rozpoczęciu procesu windykacji, udzielimy jej wszelkich informacji mających przybliżyć dalsze działania agencji. W postępowaniu polubownym prowadzimy też negocjacje, które mają skłonić dłużnika do uiszczenia długu. Sporządzimy dla niego harmonogram spłat i będziemy monitorować ich przebieg. 

Windykacja sądowa na Białorusi

Gdy postępowanie polubowne nie przyniesie pożądanych rezultatów, możemy wystąpić na drogę sądową. Po otrzymaniu od Państwa odpowiedniego pełnomocnictwa wystosujemy niezbędne pisma procesowe i wybierzemy najkorzystniejszy tryb postępowania. Nasi prawnicy będą czuwać nad pomyślnym przebiegiem całego procesu, reprezentując Państwa przed tamtejszymi organami. Dzięki dużemu doświadczeniu w prowadzeniu spraw zagranicznych znamy skuteczne środki i metody, które zwiększą szansę na pomyślne zakończenie windykacji. 

Po otrzymaniu korzystnego wyroku sądu przystąpimy do ostatecznego etapy sprawy. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest przede wszystkim przez urzędników komorniczych kraju dłużnika, do których zgłosimy się z wyrokiem w Państwa imieniu. Ostateczny termin odzyskania należności jest uzależniony od efektywności pracy organów, ale też wypłacalności osoby zalegającej ze spłatami. Jeśli ogłoszenie bankructwa przez nieuczciwego kontrahenta utrudni pomyślną windykację, możemy też zaproponować sprzedaż wierzytelności innym, zainteresowanym podmiotom.