Windykacja na Litwie

Windykacja na Litwie

Prowadząc sprawy z zakresu windykacji zagranicznej, należy mieć na uwadze odmienne przepisy prawa prywatnego obowiązujące w różnych państwach. Lepiej zatem zrezygnować z podejmowania samodzielnych prób odzyskania długu i zaufać ekspertom w tej dziedzinie. Polscy przedsiębiorcy prowadzą wymianę handlową z kontrahentami na całym świecie, dlatego czasami potrzebują profesjonalnego wsparcia. Moja firma specjalizuje się w windykacji na Litwie i innych krajach sąsiadujących z Polską.

Wszystkie postępowania windykacyjne są prowadzone na podstawie sądowego nakazu zapłaty lub innych dokumentów potwierdzających istnienie wierzytelności. Podejmowane działania prowadzą do jak najszybszego odzyskania całej należnej kwoty. Najpierw zdobywam niezbędne informacje na temat kontrahenta i jego sytuacji finansowej. Dane dotyczące dłużników są analizowane przez mój zespół prawników. Windykacja odbywa się na terenie kraju, w którym znajduje się główna siedziba przedsiębiorstwa dłużnika lub jego ośrodek życiowy. Dzięki temu można szybko i sprawnie odzyskać dług.

Jak odzyskać dług od kontrahenta z Litwy? Znamy zasady skutecznej windykacji

Klientami mojej firmy, dla których prowadzę sprawy dotyczące odzyskania należności od dłużników, są przede wszystkim przedsiębiorstwa zajmujące się eksportem, importem oraz mające swoje oddziały w różnych państwach, m.in. na Litwie. W ramach wymiany handlowej z tym krajem odbywa się obrót m.in.:

  • maszynami oraz ich częściami,
  • pojazdami,
  • metalami nieszlachetnymi. 

Są to cenne wyroby o dużej wartości, zatem kontrahent zwlekający z zapłatą za dostarczony towar może doprowadzić do pogorszenia płynności finansowej polskiego przedsiębiorstwa. Aby temu zapobiec, najlepiej zgłosić się do nas. Moi pracownicy to eksperci w zakresie prawa międzynarodowego. Doskonale znają miejscowe przepisy, więc można im zaufać i powierzyć windykację. Litwa to kraj strefy euro, więc odraczanie płatności może wpływać też na zmniejszenie zapłaconej kwoty w przypadku, gdy spadnie kurs tej europejskiej waluty. Polska firma po przewalutowaniu może otrzymać znacznie mniej pieniędzy, niż zakładała. Należy unikać takich sytuacji i niezwłocznie zlecać egzekucję długów profesjonalistom.

W każdym postępowaniu prowadzonym w imieniu klienta moi pracownicy wykorzystują swą wiedzę i umiejętności, by szybko odzyskać Państwa należności. Na Litwie windykacja odbywa się zgodnie z lokalnymi przepisami. W bezpieczny i legalny sposób przekonamy dłużnika do bezzwłocznego zwrotu należnej kwoty.

Skuteczna windykacja na Litwie – kompleksowe usługi w zakresie odzyskiwania należności zagranicznych

Prezentowane usługi mają na celu spłatę zadłużenia przez kontrahenta. Niekiedy konieczne jest najpierw odszukanie ukrywającego się za granicą dłużnika. Windykacja na Litwie często rozpoczyna się od wywiadu gospodarczego. Jeżeli nie uregulował on należności z powodu przejściowych trudności, zagrożenie upadłością jest niewielkie. Jeśli jednak wynika to z poważniejszych problemów, trzeba jak najszybciej podjąć działania – zanim stanie się niewypłacalny. Dlatego przed przystąpieniem do pracy dostarczam pracownikom i klientom informacje mogące wpływać na efekt naszych starań. Windykacja należności z Litwy jest prosta, gdy dłużnik jest chętny do współpracy. W przeciwnym razie należy podjąć kroki prawne majce na celu egzekucję długu. Moja firma specjalizuje się w:

  • śledztwach,
  • sprawach z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego,
  • wsparciu działalności biznesowej.

W sprawach dotyczących odzyskania zobowiązań reprezentujemy klientów z różnych branż. Osoby, które mają dłużników na Litwie i potrzebna im jest efektywna windykacja należności, zapraszamy do kontaktu! Możecie Państwo zadzwonić do nas pod numer podany na stronie lub wypełnić dostępny tam formularz.

Windykacja Litwa