Windykacja na Łotwie

windykacja na łotwie

W zakres usług świadczonych przez moją agencję wchodzi windykacja należności od dłużników na Łotwie. Podejmujemy się kompleksowego prowadzenia spraw na zlecenie klientów biznesowych oraz indywidualnych, którzy mają problem z odzyskaniem zaległych pieniędzy. Oferujemy Państwu profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania, korzystając z wieloletniego doświadczenia w branży windykacyjnej. Możemy się pochwalić dużymi osiągnięciami na tym polu. Nasze działania są bardzo pomocne, ponad 90% spraw rozstrzygnięto na korzyść osób i podmiotów gospodarczych, które reprezentowaliśmy. 

Skuteczna windykacja na Łotwie

Chociaż Łotwa należy do Unii Europejskiej, to nadal do odzyskania należności konieczna jest duża wiedza z zakresu prawodawstwa obowiązującego na terenie tego kraju. Aby odnieść sukces i przeprowadzić skuteczną windykację, najlepiej zgłosić się do profesjonalistów, którzy mają na swoim koncie sukcesy w ściąganiu zobowiązań finansowych od zagranicznego dłużnika. 

Jako profesjonalna agencja wierzytelności korzystamy z różnych metod oraz środków, mających na celu szybkie i efektywne rozstrzygnięcie sprawy z korzyścią dla Państwa. Proponujemy usługi prawne i detektywistyczne na każdym etapie postępowania:

  • polubownego,
  • przedsądowego,
  • sądowego,
  • egzekucyjnego.

Moi współpracownicy rozpatrują wszystkie sprawy indywidualnie, co umożliwia opracowanie modelu postępowania, który przyniesie wymierne korzyści dla klienta.

Windykacja polubowna na Łotwie

Pierwszy etap windykacji polega na przeprowadzeniu szeregu działań polubownych, dzięki którym mogą Państwo uniknąć rozpatrywania sprawy przed łotewskim sądem. W ich zakres wchodzi wysyłanie powiadomień o zaległej płatności w formie druków z pieczęcią prewencyjną, informującą o skutkach prawnych, jakich może się spodziewać dłużnik w razie braku wpłaty. Otrzyma on też szczegóły sprawy drogą telefoniczną, a także pisemne wezwanie do zapłaty.

Następnie rozpoczynam postępowanie polubowne, w którego trakcie prowadzone są negocjacje z dłużnikiem. Moi współpracownicy zbierają jego dane teleadresowe, przeprowadzają analizę należności, a także ubiegają się o uzyskanie potwierdzenia uznania długu w formie pisemnej. Po ustaleniu szczegółów ze stronami sprawy sporządzam harmonogram spłaty zobowiązań. W razie dalszej zwłoki w płatnościach przystępuję do kolejnego etapu windykacji, prowadzonego na drodze sądowej.

Windykacja sądowa na Łotwie

Dochodzenie roszczeń od dłużnika niekiedy wymaga od nas rozpoczęcia postępowania na drodze sądowej. W trakcie windykacji na terenie Łotwy będziemy Państwa reprezentować na każdym etapie procesu, po wcześniejszym wydaniu nam pełnomocnictwa. Prawnicy współpracujący z agencją przygotują niezbędne pisma i przedstawią je do odpowiedniej instancji sądu. Zajmiemy się wszystkimi formalnościami związanymi ze sprawą, dopilnujemy terminów rozpraw i składania dokumentów, a także będziemy na bieżąco kontaktować się z Państwem w celu omówienia dalszych działań.

Po pomyślnym zakończeniu procesu przed sądem przekażemy do organów egzekucyjnych kraju dłużnika należności, które mają zostać poddane egzekucji. Na tym etapie efektywność postępowania uzależniona jest głównie od organów państwowych, które przejmą sprawę. Jako Państwa reprezentanci będziemy monitorować postęp działań urzędników i ich prawidłowy przebieg, a w razie potrzeby użyjemy wszelkich dostępnych środków, aby przyspieszyć windykację. W sytuacji, kiedy dłużnik okaże się niewypłacalny, istnieje możliwość sprzedaży wierzytelności osobom trzecim. Mamy duże doświadczenie w pośrednictwie w takich sprawach, dlatego chętnie służymy pomocą.