Windykacja na Ukrainie

windykacja na ukrainie

Oferta prezentowana na stronie jest adresowana do przedsiębiorców prowadzących wymianę handlową z kontrahentami zagranicznymi. Moja firma służy im pomocą, gdy mają problemy z odzyskaniem należności od dłużnika. Do podstawowych usług należy m.in. windykacja na Ukrainie. Specjalizuję się w zdobywaniu informacji o sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, które zalega z płatnością. Dzięki temu można ocenić, czy są to przejściowe kłopoty, czy grozi jej upadłość. W drugim przypadku podejmowane są natychmiastowe działania, zanim majątek przedsiębiorstwa zostanie zajęty.

Moja firma skutecznie łączy usługi:

  • detektywistyczne,
  • windykacyjne,
  • pomocy prawnej.

Kompleksowa oferta pozwala na szybkie rozpoznanie sprawy i przystąpienie do działania. Duża wiedza w zakresie przepisów dotyczących windykacji oraz innych aspektów prawa prywatnego za granicą gwarantuje, że klienci otrzymają profesjonalną pomoc prawną.

Zleć windykację na Ukrainie ekspertom! Mamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie

Pracownicy mojej firmy doskonale znają przepisy prawa prywatnego międzynarodowego, co pozwala im na skuteczne działanie. W zakres usług wchodzą m.in. windykacja sądowa za granicą czy poszukiwanie ukrywającego się dłużnika. Możecie Państwo na nas liczyć na każdym etapie postępowania. Zrobimy wszystko, by doprowadzić do odzyskania długów, ograniczając się do skutecznych kroków prawnych zgodnych z lokalnymi przepisami. Dobrze znamy realia wszystkich krajów sąsiadujących z Polską od Wschodu, m.in.:

  • Rosji,
  • Ukrainy,
  • Litwy,
  • Łotwy,
  • Białorusi.

Dzięki temu moje biuro może przyjmować sprawy związane z windykacją w każdym z tych państw. W działalności gospodarczej ważna jest płynność finansowa, więc zawsze staramy się doprowadzić do jak najszybszego zaspokojenia Państwa roszczeń.

Specyfika każdej usługi jest inna. Czasami wystarczy dostarczyć dłużnikowi ostateczne wezwanie do zapłaty, a w innych przypadkach trzeba sięgnąć po pozostałe narzędzia windykacji, np. skierować sprawę na drogę sądową. Mam duże doświadczenie w realizacji takich zleceń, podobnie jak moi współpracownicy. Tworzymy zespół ekspertów, który wykorzystuje swoje kompetencje i wiedzę prawniczą w celu odzyskiwania długu od kontrahentów zagranicznych. Podstawową zasadą windykacji jest nawiązanie kontaktu z dłużnikiem i doprowadzenie do uregulowania przez niego zaległych zobowiązań.

Jak wygląda windykacja na Ukrainie?

Niezależnie, czy terenem, na którym działamy, jest Ukraina, Rosja czy inne państwo leżące w Europie Wschodniej, każdą sprawę rozpoczynam najczęściej od wywiadu gospodarczego. Dzięki temu zdobywa się ważne informacje na temat nierzetelnego kontrahenta. Kolejnym etapem jest windykacja polubowna. Polega ona na doprowadzeniu do ugody między stronami i odzyskaniem należności przez wierzyciela. Jeśli takie działania będą nieskuteczne, konieczne jest złożenie wniosku do sądu o rozpoczęcie postępowania. Wówczas wystawi on nakaz zapłaty. Zawsze warto jednak najpierw spróbować negocjacji. Zachęcam moich klientów do tego, by próbowali – o ile to możliwe – zakończyć sprawę polubownie.

Niekiedy droga do zaspokojenia roszczenia jest długa i skomplikowana. Odzyskanie długów za granicą jest trudne ze względu na odmienne regulacje prawne obowiązujące w tym kraju. Z tego powodu zapraszam Państwa do skorzystania z naszych usług. Jeśli macie problemy z nieterminową spłatą należności lub bezskutecznie próbujecie dochodzić roszczeń, skontaktujcie się z nami. Jesteśmy dostępni pod numerem telefonu podanym na stronie. Można skorzystać również ze znajdującego się tam formularza.