Windykacja w Rosji

windykacja w rosji

Jeśli interesuje Państwa skuteczna windykacja należności na terenie Rosji, warto zgłosić się po profesjonalną pomoc prawną. Moja agencja ma duże doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z odzyskiwaniem zobowiązań finansowych od dłużników z krajów Europy Wschodniej i nie tylko. Swoim klientom oferuję kompleksowe postępowanie windykacyjne, obejmujące działania:

  • polubowne,
  • przedsądowe,
  • sądowe,
  • egzekucyjne.

Zespół, z którym współpracuję w trakcie prowadzenia każdej sprawy, to sztab doświadczonych prawników i detektywów, dzięki czemu możemy zapewnić szeroki zakres usług i zadowalające rezultaty. Świadczymy profesjonalną pomoc na zlecenie klientów indywidualnych oraz biznesowych, na swoim koncie mamy wiele udokumentowanych sukcesów. Ponad 90% prowadzonych spraw rozstrzygnięto na korzyść moich klientów, dany dług został spłacony.

Jak przebiega windykacja w Rosji?

Nieuczciwy dłużnik zalegający z zapłatą zobowiązań finansowych to duże obciążenie dla każdej firmy, dlatego warto rozważyć przystąpienie do windykacji. Jednak skuteczne odzyskiwanie należności z krajów spoza Unii Europejskiej, takich jak Rosja jest bardzo skomplikowane. W tej wschodniej federacji obowiązują zupełnie odmienne prawa i ustawodawstwo niż w Polsce, nie bez znaczenia są też kwestie kulturowe związane np. ze sposobem prowadzenia biznesu.

Moja agencja przystępuje do intensywnej pracy od razu po otrzymaniu od klienta pierwszych informacji na temat sprawy. Mając dużą wprawę w prowadzeniu postępowań wymagających znajomości rosyjskiego prawodawstwa, zawsze szukamy możliwie najkorzystniejszych rozwiązań dla klienta w sporze z nieuczciwym dłużnikiem.

Działania prewindykacyjne

Przed przystąpieniem do odzyskiwania należności na drodze sądowej, staramy się rozstrzygnąć problem w sposób polubowny. W niektórych sprawach dobre skutki może przynieść pieczęć prewencyjna, umieszczona na niezapłaconej fakturze. Znajduje się na niej informacja dla dłużnika, która wyjaśnia, jakie środki prawne zostaną podjęte w razie nieuregulowania zaległości.

Jeśli takie działania nie przyniosą pożądanych skutków dla Państwa działalności, rozpoczniemy kolejne czynności z zakresu prewindykacji. Powiadomimy nieuczciwego kontrahenta o zaległościach (telefonicznie, mailowo), przypomnimy o terminowej wpłacie i poinformujemy o skutkach prawnych, jakie go czekają.

Następny krok przed windykacją to działania polubowne, prowadzone w celu odzyskania należności na drodze negocjacji. Na tym etapie jest możliwe porozumienie z dłużnikiem bez ponoszenia dużych kosztów z Państwa strony przy zachowaniu minimum formalności. W ramach postępowania przygotowujemy profil firmy lub osoby zalegającej z płatnościami na podstawie informacji otrzymanych od Państwa oraz zebranych przez pracowników mojej agencji. Do najważniejszych zadań należy też:

  • wysłanie wezwania do zapłaty długów,
  • negocjacje z dłużnikiem,
  • uzyskanie potwierdzenia o uznaniu długu,
  • sporządzenie harmonogramu spłat.

Windykacja w Rosji - postępowanie sądowe

Gdy po wyczerpaniu wszystkich, powyższych środków nadal nie otrzymają Państwo zaległej płatności, rozpoczniemy windykację na drodze sądowej. Prawnicy współpracujący z moją agencją reprezentują klientów na każdym etapie postępowania. W ramach swojej pracy przygotują dokumentację procesową, obejmującą wszelkie pisma i pozwy, a także będą nadzorować prawidłowy przebieg procedury w sądzie, a w razie niekorzystnego rozstrzygnięcia wystosują odpowiednie odwołania.

Ostatnim etapem windykacji w Rosji jest postępowanie egzekucyjne, mające na celu ostateczne ściągnięcie należności. Czas trwania oraz efektywność działań z tego zakresu są ściśle uzależnione od pracy organów komorniczych kraju dłużnika. Możemy też zaproponować pośrednictwo w sprzedaży wierzytelności innym podmiotom.