Windykacja w Estonii

windykacja w estonii

Nasza agencja wierzytelności zapewnia merytoryczną pomoc wszystkim osobom i firmom, którym potrzebna jest skuteczna windykacja należności w Estonii. Zajmujemy się prowadzeniem spraw w kraju i za granicą już od 10 lat, dlatego możemy zapewnić profesjonalizm i indywidualne podejście do każdego klienta. Wszystkie działania podejmujemy po wcześniejszej konsultacji i dostosujemy tryb postępowania indywidualnie do danego przypadku. Będziemy Państwa reprezentować na każdym etapie procesu windykacyjnego.

W przypadku zagranicznej windykacji należności pomyślne rozpatrzenie sprawy jest uzależnione od znajomości ustawodawstwa obowiązującego w danym kraju. Estonia posiada specyficzną kulturę prawną, w której doskonale orientują się prawnicy z naszej agencji. Bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu, użyją wszelkich dostępnych metod, aby rozwiązać problem z korzyścią dla Państwa. Przy opieszałości dłużnika w wywiązaniu się ze zobowiązań można rozpocząć postępowanie sądowe, jednak uprzednio staramy się rozstrzygnąć spór w sposób polubowny. 

Windykacja polubowna w Estonii

W wielu przypadkach do skutecznego odzyskania należności powinno wystarczyć postępowanie polubowne. Jako poszkodowani mają Państwo do dyspozycji szereg procedur, które omówimy na pierwszym spotkaniu. Przede wszystkim  warto wystosować nakaz zapłaty w formie pisemnej, który zostanie opatrzony pieczęcią prewencyjną. Jest to forma dyscyplinująca o dużej skuteczności, dlatego należy z niej skorzystać w pierwszej kolejności. Na dokumencie umieścimy informacje dotyczące dalszych działań, jakie podejmiemy w przypadku braku spłaty. 

W razie dalszej zwłoki dłużnik otrzyma od nas kolejne monity, a następnie przystąpimy z nim do negocjacji. W trakcie przygotowania do sprawy zbierzemy wszystkie dostępne informacje na temat osoby fizycznej lub firmy, w stosunku do której dochodzą Państwo roszczeń. Pozwoli nam to ustalić realną sytuację finansową podmiotu, a także dostosować dalszy model działań do indywidualnego przypadku. W zakres postępowania polubownego wchodzi też wystosowanie szczegółowego harmonogramu spłat długu.

Windykacja sądowa w Estonii

Zapewniamy też profesjonalne usługi prawne na etapie postępowania sądowego. Rozpoczęcie windykacji przed tymi organami to ostateczność, jednak niekiedy nie można jej uniknąć. Przed wszczęciem procesu jeszcze raz przeanalizujemy wszystkie informacje o dłużniku i zaległościach, a następnie zajmiemy się przygotowaniem niezbędnej dokumentacji i pism procesowych. Po otrzymaniu stosownego pełnomocnictwa będziemy Państwa oficjalnie reprezentować przed wszystkimi instancjami sądu. Dopilnujemy wszelkich terminów związanych z kolejnymi etapami sprawy i zadbamy o jej korzystny obrót. 

Po wygranej sprawie przed sądem rozpoczniemy postępowanie egzekucyjne. W Państwa imieniu przedstawimy ustalenia poczynione w trakcie procesu odpowiednim organom. Sprawny przebieg tych działań jest ściśle związany z jakością pracy tamtejszych komorników. Jednak dysponujemy metodami i narzędziami, które umożliwiają usprawnienie tego procesu. W przypadku niewypłacalności ze strony dłużnika odzyskanie należności może się wydłużyć. W takiej sytuacji istnieje opcja sprzedaży wierzytelności. 

Agencja Lithuania ma na swoim koncie wiele sukcesów w windykacjach na terenie Estonii. Aż 90% z ogółu spraw prowadzonych przez naszych prawników znalazło korzystny dla klientów przebieg. Do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie i zawsze staramy się znaleźć rozwiązanie, które przyspieszą odzyskanie należności od nieuczciwych podmiotów.